چراپیامک تبلیغاتی موردتوجه قرار نمی گیرند؟

از آنجایی که تبلیغات پیام کوتاه بسیار زیاد شده است علاقه مردم به در یافت این گونه پیامک ها کمتر می شود و از این رو مایل به قطع کردن تمامی پیامک های تبلیغاتی می باشند.

در اینجا به چند مورد از عواملی که باعث می شود مردم به پیامک های تبلیغاتی توجه نکنند اشاره می کنیم.

1- دریافت بیش از حد پیامک های نامربوط به حوزه آنها
به عنوان مثال اگر یک کارگر با حقوق پایه هر روز پیامک های تور گردشگری دور دنیا را دریافت کند، آیا پیامک مفید خواهد بود؟

630893_20iu4

2-خسته شدن از عبارات برنده شدن در قرعه کشی و امثال آن
مردم می دانند که برنده شدن و یا شرکت در قرعه کشی نمی تواند برای فرد مفید واقع شود.

sa

3. متناسب نبودن متن پیامک با بازار هدف
به عنوان مثال خانم ها نیازی به دریافت پیامک های ابزار آلات و تراشکاری و … ندارند و یا آقایان نیازی به دریافت پیامک های سالن های زیبایی ندارند.

4. عدم توجه به زمان ارسال های پیامک
توجه نکردن به زمان ارسال پیامک( ارسال در ساعات کاری افراد و یا در وقت استراحت) از میزان بازدید پیامک می کاهد.

12
5.خسته شدن از پیام های تکراری
اگر شما هر روز یک نمونه پیامک دریافت کنید ،آیا باز هم مشتاق به دریافت پیامک هستید؟
مردم تنوع را دوست دارند
لطفا خودتان را جای مخاطبتان بگذارید و توجه نمائید که از چه چیزهایی خوشتان می آید و از چه پیامک هایی بیزارید