مقایسه میزان تاثیرگذاری پیامک

در مقایسه تاثیر گذاری پیامک و دیگر راه های ارتباطی می توان به نتیجه زیر پی برد.

12% از پست های فیس بوک خوانده می شوند.

20% از ایمیل های ارسالی خوانده می شوند.

29% از پیام ها در توئیتر خوانده می شوند.

اما
98% از پیامک های ارسالی خوانده می شوند.

text-messaging1