آیا می دانید پیامک ها تنها در 5 ثانیه خوانده می شوند؟
از آنجایی که پیامک ها در 5 ثانیه اول خوانده می شوند بزرگترین عاملی که باعث می شود آن پیامک، مشتری را جذب نماید خلاقیت و متفاوت بودن پیام می باشد. امروزه مشتریان از عبارات کلی نظیر کاربر گرامی، مشتری عزیز، بیمه گذار محترم و … خسته شده اند در صورتی که متن پیامک شما جذاب باشد می توانید سیل عظیمی از مشتریان را به کسب و کار خود جذب کنید.

بدین منظور شما باید برای مخاطب خود نشان دهید که او فرد ویژه ای برای شما می باشد و شما او را کاربر عزیز و مشترک گرامی و یا … خطاب نمی کنید بلکه در پیام خود نام فرد را قید می کنید.در اینصورت مخاطب شما به پیام شما بیشتر توجه خواهد نمود.و اگر که شما در آن فرد تخفیف و یا پیشنهادی را برای آن فرد ارائه دهید بی شک آن فرد مجذوب پیام شما خواهد شد. به مثال زیر توجه فرمائید:

یک نماینده بیمه قصد تبلیغ به مشتریان ثالث خود را دارد و می خواهد بیمه نامه بدنه را نیز به آنها بفروشد

متن پیامک تبلیغاتی نماینده مبتدی:

“70% تخفیف بیمه های بدنه فقط در بیمه X

تلفن:XXXXXXXXX

همراه:XXXXXXXX”

و متن پیامک تبلیغاتی نماینده حرفه ای:

جناب آقای ایران نژاد به مناسبت روز صنعت بیمه میتوانید ازتخفیف 38درصدی بیمه بدنه استفاده نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر و استفاده از تخفیف عدد 1 را به شماره 5000515127 ارسال نمائید.”

جناب آقای ایران نژاد: نماینده حرفه ای نام مخاطب را ابتدای پیام خود گذاشته است و این باعث می شود مخاظب حتما به پیام توجه نماید.

روز صنعت بیمه: نماینده از فرصت ها و مناسبت های مختلف استفاده نموده است و زمان تبلیغ خود را با یک مناسبت تداخل داده است.

38: به قول شازده کوچولو”آدم زمینی ها اعداد و ارقام را دوست می دارند”

عدد1: همیشه سعی نمائید کار را برای مشتریان خود آسان نمائید و هیچ گاه نگویید با شماره های فوق تماس بگیرید بلکه بگوئید “ارسال عدد 1 جهت تماس کارشناسان با شما”