عامل اصلی ورشکستگی ،عدم به روزکردن خود با زمانه می باشد.
یکی از مهمترین عوامل شکست بسیاری از شرکت ها از جمله پارس گراندیک، عدم به روز کردن خود با زمانه بوده است زیرا در عصر جدید اکثر شرکت ها از تکنولوژی جدید در محصولات و خدمات خود استفاده نموده اند ولی شرکت مذکور به روند سنتی خود ادامه داد در دیگر زمینه ها این موضوع نیز اهمیت ویژه ای دارد زیرا امروزه اکثر خدمات دهندگان و فروشندگان در حال مطرح کردن و بزرگ کردن خود می باشند.
ارسال پیامک برای مشتریان و داشتن رابطه ای دائمی یکی از ملزومات هر کسب و کاری شده است زیرا بسیاری از پیشروان هر رشته استفاده های مختلفی از پیامک می کنند به عنوان مثال:
1- در اعیاد، مناسبت ها و غیره، مشتریان را با خود شریک می دانند.

2- تاریخ سررسید چک های مشتریان را به آنها یسادآوری می کنند.این کار علاوه بر اینکه باعث یادآوری به مشتری می شود به صورت غیر مستقیم به عنوان تبلیغی برای فروشگاه به حساب می آید.

3- تبلیغات کردن در منطقه خود و قسمتی از شهر. این نوع تبلیغات هزینه پایین تری نسبت به سایر تبلیغات دارد

4- تبلیغات کردن صرفا برای آقایان و یا صرفا برای بانوان