ساخت لیست شماره مشتریان در سامانه پیامکی

درصورتی که شما لیست شماره مشتریان خود را فراهم نمائید بازدهی تبلیغات شما به مراتب بالاتر می رود زیرا بانک شماره تلفن های موجود در سامانه ها عمومی بوده و هزاران نفر دیگر از این بانک اطلاعاتی استفاده می کنند.

چندین راه وجود دارد که شما می توانید لیست شماره موبایل مشتریان احتمالی ود را افزایش دهید:

  1. گرفتن شماره موبایل از اتحادیه ها (این کار می تواند راحت ترین راه باشد.در صورتی که شما شماره موبایل همه اعضای یک اتحادیه را فراه نمائید به راحتی می توانید تبلیغاتی را برای این گروه انجام دهید.)

به عنوان مثال شما لیست اتحادیه کارگران ساختمانی را تهیه کرده اید بدین منظور تبلیغات پیامکی خود را معطوف این گروه می نمائید

نمونه متن :25% تخفیف مصالح ساختمانی ویژه اعضای اتحادیه کارگران ساختمانی

در متن بالا بازدهی تبلیغات پیامکی شما به مراتب بیشتر و بیشتر می شود زیرا شما نیز می خواهید پیامک هایتان توسط این گروه خوانده شود.

 

  1. بدست آوردن شماره موبایل از طریق پخش تراکت و اوراق تبلیغاتی

در صورتی که شما در تبلیغات و یا اوراق تبلیغاتی خود از افراد بخواهید متن یا عبارت و یا… را برای شماره سیستم پیامکی شما ارسال نمایند در این صورت موفق به جمع اوری شماره تلفن های مشتریان احتمالی شده اید و در مناسبت های بعدی می توانید تبلیغاتتان را برای این گروه انجام دهید

 

  1. بدست آوردن شماره موبایل افراد در تبلیغات پیامکی

در صورتی که شما در تبلیغات پیام کوتاه خود بنویسید که افراد عدد و یا عبارتی را برایتان ارسال کنند در این صورت بع راحتی بانک شماره تلفن را بدست اوده اید

به عنوان مثال شما در تبلیغات خود می نویسید لطفا برای اطلاعات بیشتر عدد 1 را ارسال کنید .درصورتی که شما با خط اختصاصی سامانه خود این کار را انجام دهید شما قادر به دریافتت لیست پاسخ های شتریان خود خواهید بود.