پیامک های روز طبیعت سیزده بدر

باز هم سیزده سال نو از راه رسید باز هم شادی و سر زندگی از راه رسید آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست تندی بپرید بیرون که اصلا جا نیست سیزده به در سال 93 تون به شادی

dots
گل، هویت بهار است. و بهار آیینه ی قیامت. در این آیینه خود را تماشا کنیم . . . سیزده بدرتون مبارک

dots
امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی، قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان، سکه اش برکت

dotsعمرتان،سبزیش طراوت و شادابی دلتان، ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد سیزده بدر مبارک.

dots
//////& //////… اینها سبزه ۱۳ بدره! اون وسطی رو برای رسیدن تو به آرزوهات گره زدم…

dots
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست می نوش و گلی بچین که تا در نگری / گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست ( با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت )

dots
نمی دانم آرزویت چیست!
 اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری و سبزه دلم را به نیت تو و آرزوهایت، هر چه که هست، گره می زنم. (سیزده بدر، روز آرزوهایت باد)

dots
سیزده بدرکه می‌رسه،نوبت عاشق شدنه‌نوبت آشه‌رشته وسبزه به آب سپردنه، سیزدتون بارونی و شاد
آمیخته‌شدنگاه‌من‌بانوروز،باهرگل این آتش‌افروزتاسال دگردست به‌دستت‌ باشم،صدسبزه گره زدم به یادت امروز!سیزده بدرتون مبارک

dots
سبزه رو از سفره بگیر،ماهی رابا خودت بیار ،وقتشه بیرون بزنیم ، سیزدهمین روز بهار

dots
13 تابدی13تابلا 13تازشتی‌13تا‌نحسی13تاغصه13تامریضی‌ازوجودتون‌دوربشه‌ودرعوض‌1395دونه‌شادی‌،زیبای،لطافت‌وخوشی‌های پایدار تقدیم‌وجودتون‌سیزده بدرمبارک

dots
وتومیروی،بی من،که گره بزنی،سبزه‌ی تمام خاطره هامان راو دور کنی ازخودت تمام مرا!سیزده فرصت خوبی برای دورکردن نحسی!سیزده بدرتون مبارک

dots
باز هم سیزده سال نو از راه رسید باز هم شادی و سر زندگی از راه رسید آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست تندی بپرید بیرون که اصلا جا نیست سیزده به در سال 95 تون به شادی

dots
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست می نوش و گلی بچین که تا در نگری / گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست ( با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت )

dots
گل، هویت بهار است. و بهار آیینه ی قیامت. در این آیینه خود را تماشا کنیم . . . سیزده بدرتون مبارک

dots
نمی دانم آرزویت چیست!
 اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری و سبزه دلم را به نیت تو و آرزوهایت، هر چه که هست، گره می زنم. (سیزده بدر، روز آرزوهایت باد)