نمونه متون پیامکی چهارشنبه آخر سال

دستانت را به من بده تا با هم از رو آتش بپریمم! آنان که سوختند ، همه تنها بودند! چهارشنبه سوری مبارک

LineSeparator2چنین گفت زرتشت: ” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی” پس تو نیز چنین کن ۴شنبه سوریت مبارک

LineSeparator2
امیدوارم تمام غم وغصه هات توی آتیش 4شنبه سوری بسوزه عزیزم… چهارشنبه سوری مبارک!

LineSeparator2
پیشاپیش آغاز مانور جنگ جهانی سوم و شبیه سازی انفجار های قاره ای و آزمایش بمب های اتمی بر تو مسئول ویژه برگزاری مراسم مبارک !

LineSeparator2
آتش روشن کردم وعهدکردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم! چهارشنبه سوریت مبارک

LineSeparator2
بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیمو کینه ها را بسوزانیم و زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از آتش بگیریم و آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم !

LineSeparator2
چهارشنبه سوری همین یک شب‌است.دل پرازشوروتاب‌وتب است.بسوزدغم‌وغصه درآتشی‌که‌پاکی‌یکسال به‌یک‌امشب‌است.

LineSeparator2
بشد «چارشنبه» هم از بامداد بدان باغ که امروز باشیم شاد چهارشنبه سوری گرامی باد

LineSeparator2آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم سرخی تو از من ، زردی من از تو جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک

LineSeparator2چهارشنبه‌سوری‌در پیش روی ماست،همه بدبختی ها در پشت ،روزای خوش همه در پشت،چه غوغامی‌کنه‌آتیش !چهارشنیه سوری مبارک

LineSeparator2
امشب چهارشنبه سوریه می خوام به یاد تو که نیستی، بالون آرزویی به آسمان بفرستم و آرزویم راهم که دگر تمام مردم شهر می دانند. تو هم بگو آمین

LineSeparator2