مبعث ییامبر اکرم (ص)

پیامک های ویژه مبعث پیامبر اکرم(ص)

بعثت،نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است. بعثت پیامبر اکرم(ص)مبارک باد

dots

عید سعید مبعث،آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت،مبارک باد.

dots

مبعث رسول اکرم بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

dots

هزاران راز را در من نهفتی/ولی در گوش من اینگونه گفتی/ ز احمد تا احد یک میم فرق است/جهانی اندر ای میم غرق است عید مبعث مبارک

dots

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد،دل رمیده ما را انیس و مونس شد. بعثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقش تهنیت باد.

dots

ای پادشاه عالم عشقت به سینه دارم/در قاب سینه ی خود عکس مدینه دارم/دارم ولایت تو،در دل محبت تو/سر مست جام عشقم،در شام بعثت تو

dots

از بعثت او جهان جوان شد/گیتی چو جهان جاودان شد/این عید به اهل دین مبارک/بر جمله مسلمین مبارک

dots

بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند/سخن از اقرا و از غار حرا می گویند/حمد حق،مدح رسول دو سرا می گویند/خلق عالم همه تبریک به ما می گویند

dots

یا محمد ای خرد پابست تو/ای چراغ مهر و مه در دست تو/ هر زمان گلواژه هایت تازه تر/بلکه از هستی بلند اوازه تر/ختم شد بر قامتت پیغمبری/این ترا باشد دلیل برتری عید مبعث مبارک

dots

این چراغی است که تا شام ابد جلوه گر است/این یتیمی است که بر عالم خلقت پدر است/این نجات همه در دامن موج خطر است/این رسولی است که از کل رسل خوب تر است

____20130621_2039867659