کاربردهای سامانه پیامک ویژه بیمارستان ها

 

سیتسم نوبت دهی غیر حضوری جهت بیماران بوسیله پیام کوتاه (بیمار با ارسال پیام کوتاه به شماره اختصاصی شما جهت ویزیت و یا آزمایشگاه و یا رادیولوژی و … در تمام ساعات شبانه روز، نوبت(تاریخ و زمان و کدرهگیری) خود را به صورت اتوماتیک از سوی این سامانه بوسیله پیام کوتاه دریافت می نمائید.)

 • ارسال اطلاعات پزشکی، دارویی و… بصورت خودکار و در تمام اوقاات شبانه روز
 • اعلام جلسات کاری با همکاران و پرسنل
 • اعلام جلسات کاری با اساتید و پزشکان
 • ارسال خبرنامه به پرسنل
 • ارسال خبرنامه به اساتید و پزشکان
 • ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همکاران
 • اعلام جلسات کاری با همکاران و سازمانهای دیگر
 • اعلام خبر به گروه های کاری
 • اعلام خبرهای عمومی بر روی تلفن همراه
 • ایجاد ارتباط سریع و با کمترین هزینه ممکن بین بیمار و بیمارستان
 • پاسخ به سولات ودریافت نظرات و پیشنهادات بیماران در مورد خدمات ارائه شده
 • اعلام سمینارهای کاری به پرسنل و پزشکان و غیره
 • ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت های خاص
 • برگزاری نظرسنجی
 • برگزاری مسابقات