کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه فرهنگسراها

فرهنگ

  • اطلاع رسانی جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی
  • اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش ها و سمینارها
  • اطلاع رسانی جهت تغییر برنامه کلاس ها به هنرجویان
  • برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
  • ارسال پیامک های تبلیغاتی جهت فرهنگسرا
  • اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا
  • ارسال اتوماتیک پیامک تبریک به مناسبات مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج و…
  • اطلاع رسانی جهت برگزاری نظرسنجی در رابطه با دوره های فرهنگی و هنری