پیامک های ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی

 

تاسوعای حسینی،روز پای مردی و وفاداری پیروان امام حسین(ع)بر شما دوستدار خاندان عصمت علیهم السلام تسلیت باد

dots

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند در دل هر عاشقی عباس ماوا می کند/هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند

dots

نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو عشق دیریست که در پیچ وخم عباس است/هر چه داریم همه از کرم عباس است خلقت جنت حق لطف کرم عباس است

پیامک های ویژه تاسوعا و عاشورا