نمونه متون پیامکی ولادت امام محمد باقر (ع)

 

en5700

 

میلاد امام محمد باقر(ع) شکافنده علوم و گشاینده دروازه های دانش بر شیعیان و ارادتمندان حضرتش خجسته باد

dots

میلاد که باشد این چنین پر آه است/گویا که ز داغ کربلا آگاه است/او کیست شکافنده ی علم عالم/همنام محمد بن عبدالله است…

dots

از روشنی طلعت رخشنده باقر/شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر/در اول ماه رجب از مشرق اعجاز/گردید عیان ماه تمام از رخ باقر ولادت امام محمد باقر(ع)مبارک باد

dots

دل جرعه بنوش از قدح و جام محمد/دیگر شده مرهم همه الام محمد/بشکفه گل پنجم گلخانه ی معشوق / او کیست؟لقب باقر و همنام محمد

dots

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده/سلاطین جهان یکسر گدای حضرت باقر/زبان از وصف او الکن ،قلم از مدح او عاجز/که جز حق کس نمیداند بهای حضرت باقر ولادت امام محمد باقر (ع)مبارک باد

dots

ساغر زده ام به جام باقر /بشکفته لبم به نام باقر/چشم همه روشن از جمالش/آمد به جهان امام باقر میلاد شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی ،خجسته باد

dots

نزاید مادر گیتی ز بهر خدمت مردم/به جود و بخشش و لطف و سخای حضرت باقر/به ذرات جهان یکسر بود او هادی و رهبر /که جان عالمی گردد فدای حضرت باقر ولادت امام محمد باقر (ع)مبارک باد

dots

دلم پر می زند امشب برای حضرت باقر/که گویم شرحی از وصف و ثنای حضرت باقر/ندیده دیده ی گیتی به علم و دانش و تقوا /کسی را برتر و اعلم به جای حضرت باقر ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

dots

دارم به دل ولای تو یا باقر العلوم/بر سر بود هوای تو یا باقر العلوم/عهد ولادت تو و جشن و سرور ماست /جانم شود فدای تو یا باقرالعلوم میلاد شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی،خجسته باد

dots

امام و حجت اهل یقینی/فروغ اسمان،مهر زمینی/گشادی بال دانش بر سر ما/گشودی راه دین بر باور ما/از آن موجی که از علم تو برخاست/شریعت زنده و اسلام برجاست/ز دریای تو خیزد موج و دانش /درخشد نام تو بر اوج دانش