كاربردهاي خاص سامانه پيامك ويژه مدارس و آموزشگاه ها

 

 • اطلاع رساني سريع به دانش آموز  ان و هنرجويان جهت تغييرات در زمان برگزاري كلاسها
 • تبليغ و اطلاع رساني دوره هاي جديد به دانش آموزان دوره هاي قبل و تبليغ بصورت منطقه اي
 • برگزاري مسابقات و آزمون از طريق پيامك
 • ارسال پيامكهاي آموزشي جهت تقويت و پيگيري مستمر آموزش بعنوان مثال ترجمه و توضيح لغات و عبارات
 • ارسال اتوماتيك پيام هاي تبريك به مناسبتهاي مختلف نظير تاريخ تولد يا ازدواج
 • برگزاري نظرسنجي و ارزشيابي دوره ها و اساتيد از طريق پيامك و ارائه نمودارها و اطلاعات لازم
 • اطلاع رساني سريع و هماهنگي موارد كاري آموزشگاه
 • امكان برقراري ارتباط با والدين دانش آموزان و ارسال وضعيت دانش آموز يا هنرجو از طريق پيامكschool_children_illustration_vector2
 • امكان ارسال كارنامه يا ميزان پيشرفت هنرجو از طريق پيامك
 • اعلام تغييرات فوري وضروري ،تغير ساعات امتحانات، تعطيلي آموزشگاه يا مدرسه،اعلام برنامه هاي فوق العاده
 • اعلام جلسات انجمن اوليا مربيان