کاربرد سامانه پیامک ویژه نشریات و مجلات

 

 • دريافت سوژه و عناوين مورد علاقه خوانندگان براي چاپ در شماره بعدي.
 • دريافت مطالب كوتاه و دل نوشته هاي خوانندگان براي چاپ
 • اعلام فرارسيدن زمان تمديد اشتراك
 • ترغيب علاقمندان نشريه براي خواندن شماره بعدي از طريق ارسال عناوين مطالب نشريه كمي پيش از انتشار آن.
 • اعلام انتشار و زمان توزيع شماره جديد به خوانندگاننش
 • برگزاري مسابقه پيامكي
 • برگزاري نظرسنجي پيامكي
 • ارسال پيام تبريك و تهنيت در مناسبت ها
 • جذب اسپانسر مالي و كسب درآمد
 • اعلام خبرهاي خاص مديريت به پرسنل بصورت گروهي و يا تك تك – جلسات ، آخرين تصميمات
 • اعلام ابلاغيه ها ، اطلاعيه ها ، بخشنامه ها ، مصوبات بصورت ساده و آني
 • جلوگيري از برگشت چك و درج تاريخهاي سررسيد اسناد پرداختني
 • دعوت از همكاران و مشتريان براي حضور در نمايشگاهها و همايش هاي شما
 • استفاده در سيستم اطلاع رساني به نمايندگان ، شعب ، مشتريان ، همكاران
 • ارتباط پويا و دوطرفه
 • اعلام تغييرات فوري و ضروري پيراموت تغيير قيمت ها ، ساعات كاري ، تعطيلي ، اعلام برنامه ه ا ي فوق العاده، هزينه ها و برنامه هاي جانبي و تشكيل جلسات نمايندگان ، شركاء و…
 • فرضاً نشريه اي با درج شماره اختصاصي شركت بر روي نشريه خود مي توانند اقدام به برگزار ي مسابقه و يا نظرسنجي كند و همچنين شركت هاي بزرگ مي توانند حقوق كاركنان خود را بر رو ي سيستم گذاشته و افراد با ارسال كد پرسنلي خود از وضعيت حقوق خود مطلع گردند.