ارسال بر اساس دکل ایرانسل (BTS)

1- این نوع ارسال از روی دکل های ایرانسل و برای شماره های ایرانسل می باشد.
2-در این نوع پیام حداقل ارسال 10000 گیرنده است.
3-پیام شما با تاخیر 1 روزه از دکل های آنتن ایرانسل در ساعت 10 الی 10:30 ارسال می گردد.
4-ارسال بعد از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه، در روز یکشنبه هفته بعد انجام می گردد.
5-این نوع ارسال با پیش شماره 9000 ایرانسل انجام می شود.
6-توجه نمایید که از حروف و اعداد استفاده کنید و از کاراکتر هایی مثل \/.;'”*^ و… استفاده ننمایید.
7-ارسال از دکل های BTS تا شعاع 4 کیلومتری از نزدیک ترین دکل BTS ایرانسل به منطقه انتخابی شما می باشد.
8-در ارسال به مناطق کوچک، ممکن است پیامک ها به مناطق دیگر – که در تقسیم بندی دکل ها همپوشانی دارد – ارسال گردد.
9-خطوط ایرانسل بیشتر (95%) در رده سنی 16 الی 25 می باشد؛ از پیام غیرمرتبط با این رده سنی و عدم جذابیت خاص برای این قشر جدا خودداری فرمایید.
10-این نوع ارسال به هیچ عنوان گزارش دلیوری ندارد.
11-شماره های هر دکل به صورت میانگین بین 15 روز تا 2 هفته آپدیت و به روزرسانی می گردند.

 

ارسال بر اساس دکل ایرانسل (BTS) برای شماره های ایرانسل