نمونه متون پیامکی ویژه روز اربعین حسینی

 

به یاد کربلا دلها غمین است/دلا خون گریه کن چون اربعین استاربعین حسینی تسلیت باد

dots

باز دگر باره رسید اربعین/جوش زند خون حسین از زمین/شد چهلم روز اعزای حسین/جان جهان بود فدای حسین

dots

بار بگشایید اینجا کربلاست/آب و خاکش بر دل و جان آشناست/اربعین است اربعین کربلاست/هر طرف غوغایی از غم ها به پاست

dots

باز دلم خون شد و چشمم گریست/آنکه در این روز چون من نیست کیست؟/باز دگر باره رسید اربعین/جوش زند خون حسین در زمین

dots

چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام/خیز،ای لب تشنه از بهر تو آب آورده ام/گر به پرسی داغ تو با خواهر چه کرد/قامت خم گشته یی بهر جواب آورده ام

اربعین2