نمونه متون پیامکی ویژه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س)

 

 

سالروز پاکترین،زلال ترین،شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد

dots

دیدم که به عرش شوق و شوری برپاست/برپا گر این بزم و شعف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده/گفتا که عروسی علی و زهراست

dots

بر اوج محبت علی اوجی نیست/در بحر به جز کرامتش اوجی نیست در کل ممالک و مذاهب جهان/مانند علی و فاطمه زوجی نیست

dots

ساروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) مبارک باد

url2