نمونه متون پیامکی ویژه روز عرفه روز عرفان

 

روز عرفه،روز عرفان،روز شناخت و روز عید عارفان گرامی باد

dots
وقت تکبیر و دعا و صلوات است امروز/مهدی صاحب زمان در عرفات است امروز/کاش این عرفات آخر هجران باشد/صبح فردا فرج مهدی زهرا باشد

dots
سلام بر عرفه که جانمان را به رایحه و خنکای نسیم نوازش می دهد

عرفه3