نمونه متون پیامکی ویژه رحلت امام خمینی

 

ای خمینی ای مسیحای زمان/ای تسلای دل و ارام جان/یاد تو مارا چراغ روشن است/عشق تو همواره در جان و تن است رحلت جانسوز امام خمینی (ره)تسلیت باد

dots

با امدنت بهار دل پیدا شد/بلبل به نوا امد و گلها باز شد/ای کاش که رفتنت نمی دیدم من/بارفتن تو قیامتی بر پا

dots

اماما حرمت ایران تو بودی / تمام روح این سامان تو بودی ، ز چشمم سیل اشک سرخ جاری است / دلم سرشار از ابر بهاری است . رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

dots

یارب قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد / جـاویـد رهــبـر ره و خــط قـیام باد، هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت / بـرجـان آن شکسته دلان صد سلام باد. رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

dots

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز، بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز، رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا، لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز.. رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

dots

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت / بالندگی از همت عنقایی ما رفت، آن ابر که گل هم قدم بارش او بود /سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟ رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد