نمونه متون پیامکی ویژه روز معلم و استاد

 

شمع شدی شعله شدی سوختی تا هنرت را به من اموختی. معلم عزیزم روزت مبارک.

dots

معلم با تو من یاد گرفتم تا چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم. روزت مبارک.

dots

ممتاز و نمونه شدن برای یک سال است و ماندگار شدن برای یک عمر.سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار. معلم عزیزم روزت مبارک

dots

تا خدا بود و هست، معلم بوده و هست هر روز ،روز معلم است.معلم هنر است،عشق است. اسمانی روزت مبارک

dots

بی انصافیست که تورا به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را می سازند تا بسوزد اما تو می سوزی تا بسازی. روزت مبارک

dots

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد روز معلم مبارک

dots

گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری اموخت و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت. روزت مبارک

dots

بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه یک روز بودن با یک معلم بزرگ است معلم،روزت مبارک

dots

سلامت گفتم پیامم دادی،پیامت چراغ راه زندگیم شدو مرا به سرزمین نور و اگاهی هدایت کرد. ای اینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد

4460547_585---222