نمونه متون پیامکی ویژه وفات حضرت زینب
عشق با زینب تبانی کرده است/رنگ گل را ارغوانی کرده است/هست کیش رهبریت کیش او/صبر زانو می زند در پیش او. وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

dots
زن مگو مرد افرین روزگار/زن مگو بنت الجلال اخت لاوقار/زن مگو عرش خدا را قائمه/یک محمد یک علی یک فاطمه وفات حضرت زینب(س)تسلیت باد

dots
زینب کبری(س)به دنیا امده بود تا صبر و شکیبایی را از حضور خویش شرمسار کند. وفات حضرت زینب(س)تسلیت باد

dots
صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است/احترام عشق هم از احترام زینب است. داوری را بنگر که در بیدادگاه شهر شام/با حسین همدست گشتن اتهام زینب است. مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت/این حسین فرمانده عالم،امام زینب است. گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است/بعد زهرا رتبه ی برتر مقام زینب است
چون قافله ی عشق رسیدند زراه/بر تربت شاه دین بصد ناله و اه/زینب بسر قبر برادر می گفت/لاحول ولا قوه الا بالله

dots
زینب اخر این شب تاریک را سر می کند/یاد از یاس و شقایق،یا صنوبر میکند. این وداع اخر وجان دادن بانوی عشق/عاقبت وصل حسینش را میسر می کند. وفات حضرت زینب(س)تسلیت باد

dots
نه تنها زینب از دین یاوری کرد/به همت کاروان را رهبری کرد/به دوران اسارت با یتیمان/نوازشها به مهر مادری کرد وفات حضرت زینب(س)تسلیت باد

hazrate-zeynab22