نمونه متون پیامکی ویژه پیروزی انقلاب اسلامی

 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک باد.

dots

برخیز که فجر انقلاب است امروز/بیگانه صفت،خانه خراب است امروز/هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد/از لطف خدا نقش بر آب است امروز

dots

عشق یعنی یک خمینی سادگی/عشق یعنی با علی دلدادگی/عشق یعنی دست تو پرپر شده/عشق یعنی یک علی رهبر شده/عشق یعنی لا فتی الا علی/عشق یعنی رهبرم سید علی

dots

آهن آب دیده رنگ عوض نمی کند/چهره انقلاب را جنگ عوض نمی کند/به دشمن علی بگو به کوری دوچشمتان/پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی کند

dots

جمهوری ما نشانگر اسلام است/افکار پلید فتنه جویان خام است/جمهوری اسلامی ما جاوید است/دشمن ز حیات خویشتن نومید است.

1454228391-186kurdtoday2